GEMA VVS-Teknik AB är ett privatägt konsultföretag inom VVS-sektorn som arbetar med Utredning – Projektering – Kontroll – Besiktning – Utv VA – inom områdena Värme, Kyla, Ventilation, Sanitet, Fjärrvärme, Fjärrkyla och Energi.

Verksamheten startades 1991 som GEMA Konsult AB, grundare var Gunnar Eriksson. Idag heter bolaget GEMA VVS-Teknik AB och har 10 medarbetare. 2011 tog Johan Eriksson över ansvaret som nästa generations VD.

GEMA:s affärside är att utveckla och genomföra tjänster inom VVS- och energiområdet  för att få bästa resultatet med ett tänkande på kvalitet och miljö efter kundens krav, behov och förväntningar.