Tjänster

Gema VVS-Teknik hjälper till med utförande av nedanstående tjänster.

Energiberäkningar

Utredningar

Förstudier

Besiktningar

Projektering

Miljöbyggnad

Svanen

 AutoCAD och Revit med VVS applikation MagiCAD.

  • Värmesystem

  • Kylsystem

  • Vattensystem

  • Luftbehandlingsystem

  • Utvändig VA

  • Fjärrvärme

  • Installationssamordning i 3D