B:26, Västerås

B:26, Västerås

Beställare
Ehlin & Larsson AB
Beskrivning
Om- och tillbyggnad av kontor, mötesplats, restaurang, och café.
Adress
Port-Anders gata 9, 722 12, Västerås
Uppdrag
Ventilationsprojektering