Koppartorget 4&5

Koppartorget 4&5

Beställare
Assemblin | Mälardalens Rör
Beskrivning
Nybyggnation av två kontorsbyggnader.
Adress
Kopparlunden, Västerås
Uppdrag
VVS Projektering med Kyla