Koppartorget 3

Koppartorget 3

Beställare
Assemblin | Mälardalens Rör
Beskrivning
Nybyggnation av kontorshus i fem och sex våningar.
Adress
Kopparlunden, Västerås
Uppdrag
VVS projektering med Kyla.