Slätpricken 1, Västerås

Slätpricken 1, Västerås

Beställare
HMB Construction AB
Beskrivning
Nybyggnation av flerbostadshus i 6 olika huskroppar.
Adress
Verksgatan 14, Västerås
Uppdrag
VVS projektering